Directievoering en toezicht

Onze directievoeringteams richten zich tijdens de realisatie op diverse aspecten:


1. borging van kwaliteit;
2. samenwerking in het bouwproces,
met belang voor de stakeholders;
3. focus op risicobeheersing;
4. voorkomen van meerwerk.