Projectmanagement

Het bij elkaar brengen van verschillende projectonderdelen en technieken tot een integraal en duurzaam product is ook de kracht van onze projectmanagers. Dit geldt niet alleen in de (plan)studiefase, maar ook tijdens de contractvoorbereiding en realisatie van (infra)projecten. Juist in projecten waarbij gewerkt moet worden 'met de winkel open' kan ProCivil de projectrisico's als geen ander managen. Met deze inhoudelijke kennis staat ook het toepassen van moderne projectmanagementmethodieken bij ons hoog in het vaandel. Wij werken volgens Prince2® en Systems Engineering en passen – waar nodig – ook Value Engineering toe. Altijd zorgen wij ervoor dat inhoud en werkmethodes in balans zijn. De menselijke factor verliezen we daarbij uiteraard niet uit het oog. Onze projectmanagers zijn teamspelers met oog voor de belangen en verwachtingen van het projectteam en bovenal de klant.