1. Borging kwaliteit in het bouwproces

Materialen en producten

Bij aanvang van de werkzaamheden stellen we een Kwaliteittoetsplan op, waarin we vastleggen hoe we producten beoordelen/toetsen en wat we doen bij eventuele afwijkingen. Verder is een planning onderdeel van dit plan, zodat we ook de momenten van beoordeling/toetsing vastleggen.

 

 

 


Realisatie?

Tijdens de realisatiefase controleren wij nauwgezet of de opdrachtnemer uitvoert wat er in het bestek staat. De gecontroleerde werkplannen zijn daar een mooi instrument voor, waardoor de opdrachtnemer vooraf samen met ons team na heeft kunnen denken en opschrijven hoe de realisatie van de diverse disciplines binnen het project vorm krijgen. Dit met oog voor budget en planning.