Procesmanagement in het algemeen

Het uitgangspunt dat werk door middel van het invoeren van processen georganiseerd kan worden is algemeen geaccepteerd. Maar waarom zouden we eigenlijk willen standaardiseren? Vanuit de opdrachtgever gezien is het leveren van constante kwaliteit een absolute vereiste. Hoe kunnen we onze organisatie zo inrichten dat we de opdrachtgever kunnen garanderen, of in ieder geval een grote mate van zekerheid bieden, dat het product aan de overeengekomen specificaties voldoet? Niet één keer, maar elke keer? Het werken met processen is een belangrijke voorwaarde om betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Cruciale stappen en overdrachtsmomenten, alle relevante personen betrekken bij belangrijke beslissingen: adequaat procesmanagement waarborgt in ieder geval dat er niets vergeten wordt.

 

 

De voordelen van procesmanagement

 

1. Toename effectiviteit en efficiëntie

In elk proces wordt de inzet van mensen en middelen afgemeten aan de mate waarop zij bijdragen aan het resultaat voor de opdrachtgever.

2. Betere beheersbaarheid

Processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is. Door het vastleggen van normen kan het management hierop sturen.

3. Groter lerend vermogen

Processen versterken het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie.

ProCivil kan u helpen om de processen die nodig zijn in uw organisatie in te voeren of deze beter te structureren.