Revitalisering Havens Lageweide

In opdracht van de Gemeente Utrecht is er gewerkt om de capacateit van de havens te vergroten en veiliger te maken. 

Een paar kengetallen zijn,

Baggeren van 

11 km kade verbetering (damwanden)

Aanbrengen van

 De haven op Lage Weide heeft deze grootscheepse en langdurige renovatie inmiddels achter de rug. Alle havenarmen zijn uitgediept tot een constante diepte van vijf meter over de gehele breedte van de kanalen. Dat maakt het mogelijk om ook de grootste binnenvaartschepen met een diepgang van vier meter aan de kade te laten laden en lossen. De kades zijn ook vernieuwd of gerenoveerd in samenwerking met de bedrijven die er aan liggen en met subsidie van verschillende ministeries, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Europese Unie (EFRO) en project Verder.