Disciplines

ProCivil is een groot voorstander van procesmanagement. Waarom? Omdat procesmanagement uw organisatie beter kan laten functioneren.

 

Procesmanagent in het algemeen

Het uitgangspunt dat werk door middel van het invoeren van processen georganiseerd kan worden is algemeen geaccepteerd. Maar waarom zouden we eigenlijk willen standaardiseren? Is het niet veel beter ruimte te bieden en medewerkers veel verantwoordelijkheid te geven? Geeft dat niet veel betere resultaten? Het antwoord is ja en nee. Vanuit de opdrachtgever gezien is het leveren van constante kwaliteit een absolute vereiste. Hoe kunnen we onze organisatie zo inrichten dat we de opdrachtgever kunnen garanderen, of in ieder geval een grote mate van zekerheid bieden, dat het product aan de overeengekomen specificaties voldoet? Niet één keer, maar elke keer? Het werken met processen is een belangrijke voorwaarde om betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Cruciale stappen en overdrachtsmomenten, het betrekken van alle relevante personen bij belangrijke beslissingen: adequaat procesmanagement waarborgt in ieder geval dat er niets vergeten wordt.

Procesmanagement

 

 

 

De voordelen van procesmanagement

 

1. Toename effectiviteit en efficiëntie

In elk proces wordt de inzet van mensen en middelen afgemeten aan de mate waarop zij bijdragen aan het resultaat voor de opdrachtgever.

 

2. Betere beheersbaarheid

Processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is. Door het vastleggen van normen kan het management hierop sturen.

 

3. Groter lerend vermogen

Processen versterken het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie.

 

ProCivil kan u helpen om de processen die nodig zijn in uw organisatie in te voeren of deze beter te structureren.