Procesmanagement in het algemeen

Het uitgangspunt dat werk door middel van het invoeren van processen georganiseerd kan worden is algemeen geaccepteerd. Maar waarom zouden we eigenlijk willen standaardiseren? Is het niet veel beter ruimte te bieden en medewerkers veel verantwoordelijkheid te geven? Geeft dat niet veel betere resultaten? Het antwoord is ja en nee. Vanuit de opdrachtgever gezien is het leveren van constante kwaliteit een absolute vereiste. Hoe kunnen we onze organisatie zo inrichten dat we de opdrachtgever kunnen garanderen, of in ieder geval een grote mate van zekerheid bieden, dat het product aan de overeengekomen specificaties voldoet? Niet één keer, maar elke keer?Het werken met processen is een belangrijke voorwaarde om betrouwbaarheid te kunnen garanderen. Cruciale stappen en overdrachtsmomenten, het betrekken van alle relevante personen bij belangrijke beslissingen: adequaat procesmanagement waarborgt in ieder geval dat er niets vergeten wordt.