3. Focus op risicobeheersing

Deze toets wordt gedaan aan de hand van de bestekken en bijbehorende tekeningen. Bij complexere projecten wordt dan ook op de agenda gezet om in het bouwproces geen onverwachte en ongewenste gebeurtenissen te hebben.