De voordelen van procesmanagement

1. Toename effectiviteit en efficiëntie
In elk proces wordt de inzet van mensen en middelen afgemeten aan de mate waarop zij bijdragen aan het resultaat voor de opdrachtgever.

2. Betere beheersbaarheid
Processen zorgen ervoor dat de organisatie beter beheersbaar is. Door het vastleggen van normen kan het management hierop sturen.

3. Groter lerend vermogen
Processen versterken het lerend en corrigerend vermogen van de organisatie.

ProCivil kan u helpen om de processen die nodig zijn in uw organisatie in te voeren of deze beter te structureren.