Risicomanagement

Kansen

Nu projecten steeds complexer worden en steeds vaker verschillende disciplines samen aan projecten werken binnen innovatieve contractvormen, is het niet eenvoudig projectrisico's te beheersen. Daar zijn de afgelopen jaren diverse methodes (onder meer RISMAN) en hulpmiddelen voor ontwikkeld. De beheersing van risico's is uitgegroeid tot een apart specialisme, maar is in veel projecten en organisaties nog steeds beperkt ontwikkeld. Goed risicomanagement helpt projecten en contracten te beheersen en brengt kansen in beeld die u kunt benutten. Zo kunt u hinder en faalkosten tot een minimum beperken en het imago van uw bedrijf versterken.

Succesvol

Door onze ruime ervaring met het ontwerpen en begeleiden van complexe projecten zijn wij in staat uw zorgen over budgetoverschrijdingen en vertraagde projectopleveringen weg te nemen. Onze klanten, waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, provincies, gemeenten, waterschappen en aannemers doen regelmatig een beroep op onze risicospecialisten. Wij helpen risico's beheersbaar te maken en zo kansen te benutten, waardoor uw projecten succesvol en conform planning worden uitgevoerd.

Implementatie

Wij kunnen u adviseren over en ondersteunen bij de implementatie van risicomanagement in projecten en processen. Ook voor korte opdrachten, op zichzelf staande analyses en voor de beoordeling van bestaande dossiers tot en met het uitvoeren van risicomanagement. Risicogestuurde toetsing (SCB) en probabilistische planningen en ramingen behoren ook tot onze dienstverlening.