In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht werkt Bestuur Regio Utrecht aan een snelle en comfortabele tramverbinding tussen Utrecht CS en De Uithof. Het aantal reizigers op dit tracé groeit de komende jaren flink. De huidige buslijnen kunnen de verwachte toename niet opvangen.

De Uithof draagt in belangrijke mate bij aan de innovatieve kracht, de kenniseconomie en de concurrentiepositie van de regio Utrecht en Nederland. Een sterk ontwikkelde en goed bereikbare Uithof stimuleert de economie en de werkgelegenheid in de regio.

Om de vervoerscapaciteit te vergroten wordt nu de Uithoflijn aangelegd. Een tram van 37,5 meter vervoert bijna tweemaal zoveel reizigers als de huidige, verlengde bus van 25 meter. Een tram is stiller en belast de luchtkwaliteit in de stad niet. Voor Utrecht is dat laatste erg belangrijk. De luchtkwaliteit staat onder druk en Utrecht heeft het drukste busnetwerk van ons land.

De aanleg van een tramverbinding in een compacte stad veroorzaakt hinder. De Projectorganisatie Uithoflijn streeft naar een goede relatie met de omgeving en zal zich inzetten om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment is vooral de gemeente Utrecht aan de slag met de aanleg van de onderbaan. Actuele informatie over de voortgang van die werkzaamheden vindt u ook via www.utrecht.nl/uithoflijn. De stadsregio en de gemeente Utrecht willen begin 2018 een goed werkend tramsysteem opleveren, passend in de omgeving