Over Procivil

ProCivil levert integraal projectmanagement en biedt daarnaast specialistische advisering op het gebied van ontwerp en planvoorbereiding, en projectbegeleiding vanaf initiatieffase tot en met de realisatiefase.

ProCivil onderscheidt zich door de ruime ervaring die is opgedaan bij de ontwikkeling van ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken in stedelijke gebieden. Daarnaast beschikken wij over uitgebreide kennis op het gebied van de voorbereiding en realisatie van nieuwe woonwijken.

Deze vraagstukken vereisen inzicht en overzicht, zowel technischinhoudelijk, stedenbouwkundig, planologisch,  Ons hoogste doel is het ontzorgen van onze opdrachtgevers. Wanneer met de opdrachtgever overeenstemming is bereikt over de opgave, probleemstelling, projectdefinitie en de projectdoelstelling(en), doen wij een voorstel ten aanzien van onze rol. In alle gevallen willen wij vooraf helderheid over de doelstelling en de aanpak.

Wij managen het project zelf, waarbij wij daar waar nodig gebruikmaken van de kennis en capaciteit binnen bureaus waarmee wij intensief samenwerken. Zodoende zijn wij in staat te putten uit een breed kennisnetwerk, waardoor tal van oplossingsmogelijkheden voor diverse vraagstukken voorhanden zijn.